Regeringscommissaris Hamer: impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is enorm

1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen maakt in de loop van hun leven fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Dat heeft blijvende impact op deze mensen en leidt bovendien tot grote maatschappelijke schade, betoogt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer. Zij zet zich in om deze cijfers terug te dringen en adviseert het kabinet over een goede aanpak.

In een impactoverzicht beschrijft ze de aard, omvang en impact van de problematiek en hoe zij haar rol als regeringscommissaris invult. Hamer: “We zien in de media steeds nieuwe incidenten, maar we moeten gaan inzien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is, dat voortkomt uit de manier waarop onze samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. Het is onderdeel van onze cultuur, iedereen krijgt ermee te maken.”

Gevolgen voor slachtoffers

Hamer wijst op de gevolgen voor slachtoffers, bij zowel fysieke als niet-fysieke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Cijfers van het CBS laten zien dat 62% van de slachtoffers van fysiek seksueel geweld last heeft van de gevolgen van ongewenste seksuele handelingen. In 44% van de gevallen krijgen ze psychische problemen. Ook relationele problemen (29%), seksuele problemen (29%) en lichamelijke problemen (18%) komen voor. Slachtoffers worstelen vaak met gevoelens van schaamte, schuld en de angst voor negatieve reacties. Van de mensen die het afgelopen jaar seksueel geweld meemaakten vertelde 1 op de 3 het aan niemand. Slechts 1% deed aangifte.

Agenderen, activeren en faciliteren

Hamer, die voor drie jaar is aangesteld, ziet dat er veel gebeurt in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, maar ziet ook ruimte voor verbetering. “Ik zie dat het soms te weinig is, te versnipperd, moeilijk vindbaar of onvoldoende effectief.” Hamer smeedt coalities, zodat meer overzicht en slagkracht ontstaat, en agendeert, activeert en faciliteert de ontwikkeling van een concrete aanpak binnen sectoren. Dit doet ze in samenwerking met experts, organisaties en ervaringsdeskundigen. Samen met ambassadeurs uit verschillende sectoren wil zij bovendien het maatschappelijk gesprek aanjagen.

Ambitie

Hamer heeft scherp voor ogen welke cultuurverandering nodig is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen. Hamer: “We moeten toe naar een samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Waarin we de grenzen van de ander respecteren en die van onszelf durven aan te geven en waarin omstanders niet wegkijken, maar elkaar juist aanspreken.”