Privacy

De Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld hecht veel waarde aan bescherming van privacy en gaat daarom op een veilige en zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands etnische afkomst, gezondheid of seksueel gedrag zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaat de regeringscommissaris om met persoonsgegevens?

De regeringscommissaris verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. De regeringscommissaris zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Zo min mogelijk gegevens

De regeringscommissaris verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens. Bovendien worden de persoonsgegevens waar mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

De regeringscommissaris zorgt dat de inbreuk op privacy in verhouding staat tot het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

De regeringscommissaris bewaart persoonsgegevens:

  • zolang als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • of op grond van de archiefwet is vereist, en
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen

De regeringscommissaris neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de regeringscommissaris zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht persoonsgegevens kunnen verwerken.

Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

Functionaris  Gegevensbescherming

De regeringscommissaris is aangesloten bij de Functionaris  Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De FG is een onafhankeljik toezichthouder die controleert of de regeringscommissaris de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Heeft u vragen over gegevensbescherming bij de regeringscommissaris? Neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming dhr. ing. E.J.H.L Nijenhuis, fg@minocw.nl.