Toegankelijkheid

De regeringscommissaris wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit melden door te mailen naar contact@rcgog.nl. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van deze website. 

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Mail naar contact@rcgog.nl om melding te maken van een onderdeel van de website dat niet toegankelijk is.