Jip van den Toorn, Splinter Chabot, Sahil Amar Aïssa en andere makers gaan Regeringscommissaris Hamer helpen bij het openbreken van het maatschappelijk gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Om de samenleving in beweging te krijgen, brengt Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer een groep cultuurmakers bij elkaar, die onder meer met de podcast ‘Alles op Tafel’ een volgende stap wil maken in het maatschappelijke gesprek, dat sinds de uitzending van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland op gang is gekomen.

De Regeringscommissaris ziet het als haar taak om verbinding te maken met de haarvaten van onze samenleving door op verschillende plekken vanuit verschillende perspectieven het gesprek te voeren en aan te jagen. “We willen een stap verder gaan dan praten over incidenten uit de media, zoals The Voice of Holland, Ajax, De Wereld Draait Door of NOS Sport. Het zijn namelijk geen incidenten, want het komt overal voor. Wat betekent deze realisatie voor ons eigen leven? Het gesprek zal steeds meer moeten gaan over hoe wij met elkaar om willen gaan,” zegt Hamer.

Hamer heeft een groep cultuurmakers uit verschillende disciplines samengebracht: zangeres en actrice Hadewych Minis, programmamaker Sahil Amar Aïssa, schrijver en televisiemaker Splinter Chabot, actrice en theatermaker Saskia Temmink, zanger Joshua Nolet, actrice en programmamaker Fatma Genç, theater- en televisiemaker Evi Hanssen, fotograaf en filmmaker Ahmet Polat, zangeres en theatermaker Karin Bloemen, illustrator en schrijver Jip van den Toorn en comedian Ruud Smulders sloten zich al aan. “Het is hun vak om mensen te raken en in beweging te brengen. Niet door de antwoorden te geven, maar door dilemma’s rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit aan te snijden. Bovendien zijn ze in staat om verandering te brengen in het beeld dat gecreëerd wordt in het theater, in film, muziek, op televisie, radio en online. Ze kunnen ieder op hun eigen manier een beeld schetsen van een cultuur waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld niet voorkomt”, zegt Hamer.

Karin Bloemen: “Inmiddels hebben we een mooie en rijke groep van cultuurmakers en ervaringsdeskundigen. We willen graag door ons werk en commitment mensen bewuster maken van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Samen staan we nu heel sterk!”

Hadewych Minis: “We zijn allemaal toe aan vernieuwing, mannen en vrouwen, samen moeten we nieuwe structuren opbouwen, waarbinnen we ons allemaal veilig voelen.”

In de podcastserie nodigt Mariëtte Hamer samen met Sahil Amar Aïssa makers en experts uit om aan te schuiven aan verschillende tafels, denk aan de keukentafel thuis, de kantinetafel op de sportclub en de draaitafel in het uitgaansleven. Zo geeft Evi Hanssen de luisteraar in aflevering 1 een inkijkje in de verhitte discussies die zij aan de keukentafel voert met haar gezin en duikt Joshua Nolet samen met Juliënne Beijer (projectleider Safer Clubbing) in het uitgaansleven, de plek waar grenzen lijken te vervagen. Hamer: “In de gesprekken schuwen we niks, de schade die seksueel grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt, de schaamte, maar ook de seksuele behoeften die we hebben, de fouten die we allemaal maken, alles moet op tafel, alleen dan kunnen we een eerste stap zetten richting die cultuurverandering.” Illustrator Jip van den Toorn maakt voorafgaand aan elke podcastaflevering een tekening die het gesprek op gang brengt.

Sahil Amar Aïssa: “De afgelopen 10 jaar heb ik helaas teveel verhalen gehoord van dierbare collega's, die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ik heb er nog nooit een programma over gemaakt. Het is een eer en tegelijkertijd ontzettend spannend.”

Jip van den Toorn: “Met mijn tekeningen wil ik mensen aansporen om eens met een andere blik te kijken naar de dingen waar ze al een mening over hebben.”

Hamer gaat op verschillende manieren de samenwerking opzoeken. Zo ontwikkelt Saskia Temmink een theaterworkshop over hardnekkige gendernormen, gebaseerd op een toneelstuk uit 1964, en vertaalt Fatma Genç haar eigen ervaringen naar een gespreksworkshop voor het bedrijfsleven. “Zo kunnen we ook daar, naast het advies dat we geven over vertrouwenspersonen, omgang met meldingen en gedragscodes, op een laagdrempelige manier het gesprek initiëren,” zegt Hamer.

Fatma Genç: Het heeft me verbaasd hoe waardevol het is geweest om me uit te spreken over mijn ervaringen. Ik vond direct verbinding. Het erkennen van die collectieve ervaring heeft me gesterkt mijn verhaal in te zetten om het bewustzijn te vergroten.”

Hamer zal de komende tijd ook ambassadeurs uit andere sectoren betrekken, zoals de zorg, het onderwijs, de sport en het eerder genoemde bedrijfsleven, om op al die plekken het gesprek vorm te geven en op te schalen. Hamer: “Je kunt een cultuur niet in 3 jaar tijd veranderen, maar ik ben heel hoopvol over de beweging die we met deze groep makers in gang kunnen zetten in de samenleving. Een beweging die steeds groter wordt en niet meer tot stilstand komt, ook niet als mijn opdracht in 2025 ten einde komt.”

De eerste aflevering van de podcastserie ‘Alles op Tafel’ is vanaf vandaag te beluisteren via Spotify.

Podcast Alles op Tafel met Mariëtte Hamer en Sahil Amar Aïssa
Beeld: ©RCGOG

Aflevering 1 – De Keukentafel – Evi Hanssen en Lotte Houwink ten Cate (historicus) schuiven aan - nu online.

Aflevering 2 – De Talkshow Tafel – Splinter Chabot en Linda Duits (sociaal wetenschapper) schuiven aan - 25 april online.

Aflevering 3 – De Draaitafel – Joshua Nolet en Juliënne Beijer (projectleider Safer Clubbing) schuiven aan - 2 mei online.