Regeringscommissaris Hamer reflecteert op maatschappelijke ontwikkelingen in seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

‘Met elkaar trekken we de grens’ is het motto waarmee iedereen in een vandaag gelanceerde campagne wordt aangemoedigd het gesprek op de werkvloer aan te gaan. En dat is hard nodig, want bijna de helft van de Nederlanders (47%) geeft aan dat seksueel grensoverschrijdend gedrag (heel) vaak voorkomt op het werk. Zo blijkt uit de jaarlijkse Publieksmonitor van Ipsos. Hamer: “Bijna zes op de tien Nederlanders zegt dat nog niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gepraat op het werk, wat wel cruciaal is om het te voorkomen en om mensen zich veilig te laten voelen om zich erover uit te spreken.”

Op de campagnewebsite metelkaartrekkenwedegrens.nl zijn hulpmiddelen te vinden om het gesprek op een goede manier te voeren binnen teams. Een van die middelen is de vorige week verschenen nieuwe editie van de handreiking voor cultuurverandering op de werkvloer. Leidinggevenden en bestuurders moeten het voortouw nemen in het veranderen van de cultuur binnen hun organisatie. Daarom heeft bij de lancering van Handreiking heeft Hamer een podcastgesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen met prominente bestuurders, zoals Wouter Koolmees (President-Directeur NS) en Agnes Koops (CEO PcW Nederland). Deze podcast is vanaf donderdag 21 maart te beluisteren op alle podcastkanalen.

Beeld: ©RCGOG

Reflectie op het Nationaal Actieprogramma

De publiekscampagne is onderdeel van het Nationaal Actieprogramma aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, dat de ministeries van OCW, SZW, JenV en VWS gelijktijdig met de aanstelling van Regeringscommissaris Mariëtte Hamer startten. In een brief die zij vandaag aan de Tweede Kamer sturen geven de ministers van OCW en SZW een update over hoe het gaat met het programma, en voegen zij een reflectie bij van de Regeringscommissaris. Zij ziet dat de samenwerking tussen de vier ministeries en vele maatschappelijke partijen zijn vruchten begint af te werpen: “Ik zie hoe op steeds meer plekken in de samenleving, binnen organisaties, binnen gemeenschappen en binnen sectoren initiatieven ontstaan om onze cultuur te veranderen. Hoe steeds meer mensen bereid zijn onder ogen te zien dat gedrag dat we collectief lange tijd normaal vonden, schade veroorzaakt. Hoe het debat niet gaat liggen maar juist aan kracht en diepte wint. Het Nationaal Actieprogramma maakt het regelmatig mogelijk dat deze spontane initiatieven ondersteund kunnen worden, een podium krijgen en een netwerk kunnen aanboren van experts en gelijkgestemden.”

Zelf heeft Hamer initiatieven genomen als het Studentenpact, de Handreiking voor cultuurverandering en gaf ze adviezen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector (meldpunt Mores), het hoger onderwijs en de wetenschap, en in vrouwengevangenissen. Ze werkt onder meer aan het in kaart brengen van de fluctuaties in meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en aan een advies over de verbeterplannen van de NPO in reactie op de commissie Van Rijn (Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen). Hamer geeft aan dat het begin van een cultuurverandering bestendig neerzetten tijd nodig heeft: “Mijn zorg is dat de zaadjes die nu overal worden gezaaid, en de ondersteunende structuur zoals wetgeving en hulpaanbod die de overheid biedt, over anderhalf jaar nog niet sterk genoeg zullen zijn om onze betrokkenheid te kunnen beëindigen. Dat zou zonde zijn van alle inspanning die nu door zoveel mensen geleverd wordt.”