Handreiking cultuurverandering op de werkvloer

Bronnen bij de handreiking

Het bureau van de regeringscommissaris maakt veel gebruik van kennis en informatie uit allerlei bronnen, waaronder boeken, onderzoeken en instrumenten. Ook bij het ontwikkelen van de handreiking zijn veel bronnen gebruikt. Onderstaande lijst geeft een weergave van deze bronnen, inclusief een korte toelichting.

Theorie achter cultuurverandering

Een aantal theoriën over cultuurverandering hebben inspiratie geboden voor onze visie op cultuurverandering. Die zijn:

  • De piramide van Bateson
  • De ijsberg van McClelland
  • De Growth Mindset Theory van Dweck

Instrumenten en handleidingen

Verschillende instrumenten kunnen nuttig zijn voor de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties. Een aantal daarvan worden in de handreiking genoemd.

Web app ‘Grenzen op het werk’ van Movisie

Deze Web app kan mensen binnen organisaties helpen om seksueel grensoverschrijdend te herkennen en een beeld te krijgen van de mate waarin het gedrag in strijd is met specifieke criteria. Deze criteria zijn: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, context en impact. De toepassing van het model stimuleert de belangrijke stap om met elkaar begrip en bewustwording te creëren over welk gedrag acceptabel en niet-acceptabel is. Belangrijk blijft wel om daarna met elkaar vast te stellen welk gedrag is ingesleten en welke patronen steeds terugkeren.

Wegwijzer Seksuele intimidatie | Publicatie | Arboportaal

Deze Wegwijzer helpt degene die last heeft van SGOG op het werk, omstanders en leidinggevenden/HR-medewerkers SGOG te herkennen. Ook geeft het tips over hoe je SGOG op het werk kunt aanpakken.

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen | Publicatie | Arboportaal

Om werkgevers praktische informatie te geven over het opstellen van een gedragscode is een Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer ontwikkeld.

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen | Publicatie | Arboportaal

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving. Bekijk in dit informatieblad de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Werkdruk en ongewenst gedrag | Zelfinspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie

Met de zelfinspectietools van de NLA kunnen werkgevers per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat.

Focus op seksueel grensoverschrijdend gedrag

De regeringscommissaris heeft een focus op de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is vanwege haar mandaat, maar ook omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag specifieke elementen en impact kent, ten opzichte van andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit een aantal bronnen.

  • Casanovas, M., Kramer, T., Clarke, V., Goddard, A., M Elena, G. & Khadr, S. (2022). Somatic symptoms following sexual assault in adolescents: a prospective longitudinal study. Psychology, Health & Medicine, 27(3), 546-558.
  • Vitek, K. N. & Yeater, E. A. (2021). The association between a history of sexual violence and romantic relationship functioning: A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 22(5), 1221-1232.
  • Sarkar, N. N. & Sarkar, R. (2005). Sexual assault on woman: Its impact on her life and living in society. Sexual and Relationship Therapy, 20(4), 407-419.; Campbell, R., Goodman-Williams, R. & Javorka, M. (2019). A trauma-informed approach to sexual violence research ethics and open science. Journal of interpersonal violence, 34(23-24), 4765-4793.
  • Dworkin, E. R., Ojalehto, H., Bedard-Gilligan, M. A., Cadigan, J. M. & Kaysen, D. (2018). Social support predicts reductions in PTSD symptoms when substances are not used to cope: A longitudinal study of sexual assault survivors. Journal of affective disorders, 229, 135-140.
Onepager handreiking
Beeld: ©RCGOG